Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nikander Holding Oy (1070963-8)

Eteläväylä 8

28610 PORI

Lastentarvike Lilliputti

Eteläväylä 8 (Pyörä-Pori  toimii samoissa tiloissa)

28610  PORI

info.lastentarvike-lilliputti@luukku.com

p. 02-6370 811

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Lastentarvike Lilliputti

Seija Nikander

info.lastentarvike-lilliputti@luukku.com

Puh. 02-637 0811

 

Rekisterin nimi:

Lastentarvike Lilliputin verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

Mitä tietoja asiakkaasta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiointikieli ja valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja Alv-tunnus.

Verkkokaupan tilaustiedot:

Verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään tilauksen käsittelyyn, toimitukseen,arkistointiin, tilasto-ja markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Nimi-ja muiden tietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Lastentarvike Lilliputti-yritykseen. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Lastentarvike Lilliputin palveluja.

Kuinka kauan asiakkaan tietoja säilytetään? 

Asiakastietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin ylläpitämiseksi. Joitakin tietoja voidaan joutua säilyttämään kirjanpitoa tai kuluttajakauppaa koskevien laillisten vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen suojaaminen

Asiakkaan tiedot ovat suojatussa tietokannassa salasanojen takana, jota hoitaa vastuuhenkilö ja/tai hänen valtuuttama henkilö.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille 

Luovutamme tarvittavat henkilötiedot logistiikka-ja maksupalvelun yhteistyökumppaneille. Emme luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle.

Asiakkaan oikeudet:

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, oikaista, poistaa tai peruuttaa suostumuksensa. Pyydämme lähetäämään oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse. Voimme pyytää asiakasta varmentamaan henkilötiedot, ennenkuin asiaa käsitellään.

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle taikka sen EU.n jäsen-valtion viranomaiselle, jossa asuinpaikkakunta sijaitsee, jos toteat, että henkilötietojasi on käytetty vastoin tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivustolla.